České přístavy, a.s. - Projekty podporované z EU nebo MDČR
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Projekty podporované z EU nebo MDČR

Projekty podporované z EU nebo MDČR

opd_EU fondy RGB_1

 

Seznam projektů Českých přístavů realizovaných za podpory EU nebo MDČR

 

Název OP  Název projektu Datum ukončení projektu

OPI

Doplnění překádacích mechnismů pro kombinovanou dopravu v přístavu Ústí nad Labem 30.4.2007
OPD Rozšíření terminálu kombinované dopravy v přístavu Mělník 31.3.2009

OPD

Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - radary 22.10.2009
OPD Modernizace plavidla TR 31 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - radary 14.10.2009
OPD Remotorizace plavidla TR 31 - pořízení nízkoemisních pohonných jednotek 27.10.2010
OPD Remotorizace plavidla TR 436 - pořízení nízkoemisních pohonných jednotek 31.10.2010
OPD Modernizace plavidla ATHENA vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 23.7.2011
OPD Modernizace plavidla LABE 25 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 15.9.2011
OPD Modernizace plavidla TC 1068 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 27.6.2011
OPD Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 15.11.2011
OPD Modernizace plavidla TC 1068 za účelem zvýšení multimodality - pořízení odlehčených stohovacích krytů 30.9.2011
OPD Modernizace plavidla TR 424 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 30.9.2013
OPD Modernizace plavidla TR 548 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 19.8.2013
OPD Modernizace plavidla TC 1044 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 15.8.2013
OPD Modernizace plavidla TC 1043 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 15.7.2013
OPD Modernizace plavidla TC 585 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 10.5.2013
OPD Doplnění překládacích mechanismů na vlečce "Vlečka - přístav Mělník" 31.12.2014
MD Program pro rozvoj plavebního provozu 31.12.2013
MD Program pro rozvoj plavebního provozu 31.12.2013
OPPI EKO-ENERGIE - Realizace úspor energie Děčín 28.2.2014
TEN-T Intermodální terminál Mělník

 31.12.2015

OPD Modernizace plavidla TR 436 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky 31.12.2015
OPD Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2 31.12.2015
OPD  Modernizace plavidla TČ 587 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna dna nákladového prostoru  31.12.2015 
OPD  Modernizace plavidla LABE 25 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2  31.12.2015 
OPD  Modernizace plavidla ATHENA vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2  31.12.2015 
OPD  Modernizace plavidla TČ 1045 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky  31.12.2015 

Intermodální terminál Mělník

Tento projekt je podporován fondy EU ve výši 20 %, tedy přibližně 826 tis. EUR. Celý projekt probíhá v období 2012 - 2015 a zahrnuje tyto činnosti:

 

 • Most a drenáž Pšovka
 • Rozšíření manipulačních prostor
 • Prodloužení železniční vlečky o novou kolejovou dráhu
 • Parkovací plochy se zpevněným povrchem

Generálním projektantem je: TRANSCONSULT s.r.o.

 

Podpora projektu byla schválena: 28.11.2013 pod č.j. SG-Greffe(2013) D/19735 v rámci grantů pro TEN-T

Předpokládané hodnoty projektu dle jednotlivých činností a let

 

 Činnost 2012  2013 2014   2015  CELKEM
 Most a drenáž Pšovka 196 123 EUR   308 616 EUR 0 EUR 158 364 EUR 663 103 EUR
 Rozšíření manipulačních prostor 0 EUR 250 000 EUR 1 090 061 EUR 527 585 EUR 1 867 646 EUR
 Prodloužení železniční vlečky o novou kolejovou dráhu 0 EUR 625 000 EUR 467 171 EUR 117 019 EUR 1 209 190 EUR
 Parkovací plochy se zpevněným povrchem 0 EUR 20 000 EUR 116 521 EUR 253 540 EUR 390 061 EUR
 CELKEM 196 123 EUR 1 203 616 EUR 1 673 753 EUR 1 056 508 EUR

4 130 000 EUR

 

 

Koordinační situace ITM [JPG; 0,15 MB]

 

Intermodal terminal Melnik (Kontejnerový terminál Mělník), fáze 2. a 3., číslo projektu 2015-CZ-TM-0406-W

 

Tento projekt je podporován fondy EU, celková výše projektu je 10,6 mil. EUR. Celý projekt probíhá v období 2016 - 2020 a zahrnuje tyto činnosti:

 • Rozšíření manipulačních ploch
 • Prodloužení železniční vlečky o novou kolejovou dráhu
 • Připojovací komunikace
Generálním projektantem je: TRANSCONSULT s.r.o.

Podpora projektu byla schválena: 21. 10. 2016 pod č. j. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 v rámci grantů pro CEF  

 

obr zek 1

 

 

obr zek 2

 

Další projekty, které byly podporovány z evropských fondů prostřednictvím MDČR

 

 

logo

V roce 2009 byla provedena modernizace plavidel Apollo a TR 31 spočívající v zabudování radarového zařízení do obou těchto plavidel. Obě akce proběhly v rámci Operačního programu Doprava za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:

 

 • plavidlo TR 31 - dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj = 126 255,00 Kč

                                - dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč

 

 

 • plavidlo Apollo - dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj = 126 255,00 Kč

                                - dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč

 

 

V říjnu 2010 byly dokončeny projekty "Remotorizace plavidla TR 31 - pořízení nízko-emisních pohonných jednotek" a "Remotorizace plavidla TR 436 - pořízení nízko-emisních jednote". Oba projekty byly realizovány za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:

 

 • plavidlo TR 31 - dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj = 2 626 346,12 Kč

                                - dotace ze státního rozpočtu = 463 472,85 Kč

 

 • plavidlo TR 436 - dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj = 1 661 214,41 Kč

 

                                  - dotace ze státního rozpočtu = 293 155,49 Kč

 

V roce 2011 došlo u plavidel zahraničního rejdařství k výměně podstatné části obšívky a to za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

Jedná se o tato plavidla:

 

 • motorová nákladní loď APOLLO - dotace z ERDF = 1 515 227,00 Kč; dotace ze SR = 267 393,00 Kč
 • motorová nákladní loď ATHENA - dotace z ERDF = 1 663 084,50 Kč; dotace ze SR = 293 485,50 Kč
 • motorová nákladní loď LABE 25 - dotace z ERDF = 1663 084,50Kč; dotace ze SR = 293 485,50 Kč
 • tlačný člun TČ 1068 - dotace z ERDF = 1 433 593,00 Kč; dotace ze SR = 252 987,00 Kč

 

V roce 2011 byly na plavidlo TČ 1068 pořízeny odlehčené kryty nákladového prostoru, které podstatně rozšíří možnost využití plavidla k přepravě různých druhů materiálu. Touto úpravou získá plavidlo způsobilost k přepravě materiálu, který vlivem povětrnostních podmínek podléhá zkáze. Odlehčené kryty byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

 

 • tlačný člun TČ 1068 - dotace z ERDF = 830 917,50 Kč; dotace ze SR = 146 632,50 Kč 

 

 

V roce 2013 byla u pěti plavidel vnitrostátního rejdařství provedena modernizace spočívající ve výměně podstatné části obšívky. Tato modernizace se uskutečnila za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

Jedná se o tato plavidla:

 

 • Tlačný remorkér TR 424 - dotace z ERDF = 587 467,00 Kč; dotace ze SR = 103 671,00 Kč
 • Tlačný remorkér TR 548 - dotace z ERDF = 244 877,00 Kč; dotace ze SR = 43 214,00 Kč
 • Tlačný člun TC 585 - dotace z ERDF = 236 901,00 Kč; dotace ze SR = 41 806,00 Kč
 • Tlačný člun TC 1043 - dotace z ERDF = 3 163 234,00 Kč; dotace ze SR = 558 218,00 Kč
 • Tlačný člun TC 1044 - dotace z ERDF = 3 317 089,00 Kč; dotace ze SR = 585 369,00 Kč 

 

 

Doplnění překládacích mechanismů na vlečce "Vlečka - přístav Mělník"

Čelní výsuvný kolový stohovač LINDE - dotace z ERDF = 3 798 676,00 Kč; dotace ze SR = 670 354,00 Kč

 

Publicita_1 DSC_0815_1