České přístavy, a.s. - Terminál Pardubice T-PORT, spol. s r.o.
České přístavy, a.s.PřístavyTerminál Pardubice T-PORT, spol. s r.o.

Terminál Pardubice

Ceník překladiště Černá za Bory

Terminál se nachází v Černé za Bory v areálu Logistika Park (směr Drozdice). 

obrazek 11

Od železniční stanice Pardubice - hlavní nádraží je vzdálen přibližně 5 km po vlečce nebo 7 km autem. Terminál je napojen na železniční síť vlečkou, která splňuje standardy pro denní i noční provoz. 

Činnost terminálu je zaměřena na kontejnerovou logistiku (překlad a skladování). Zároveň jsou zde nabízeny komplexní celní služby (celní sklad).

Na terminálu funguje nepřetržitý provoz, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V této době je terminál schopen vydávat a přebírat kontejnery, jakož i přijímat ucelené vlaky.

Terminál má k dispozici následující plochy:

  • celní sklad: 4 600 m2 (kapacita: cca 100 kontejnerů 40")
  • plochu určenou ke skladování prázdných kontejnerů: 4200 m2  (kapacita: cca 500 kontejnerů 40")
  • vzdálené plochy určené ke skladování prázdných kontejnerů: 5 500 m2 (kapacita: cca 250 kontejnerů 40")
  •  

Momentálně je naplánováno vybudování nového terminálu v současném areálu, který bude mít delší vykládací kolej, a tak bude možno vykládat celý vlak najednou. Jedná se o rozšíření zpevněných ploch až na konečnou rozlohu cca 14 000 m2. Pro pracovníky je rovněž vybudováno technicko-administrativní zázemí.

Na terminálu jsou k dispozici tři vysokozdvižné vozíky: 

obrazek 22
  • Hyster H48.00C-16CH, max. nosnost 40 t
  • Linde C 4534 TL 4, max. nosnost 45 t
  • Linde LHT 4123 CH5, max. nosnost 41 t (může překládat i nástavby)

 

Napsali o nás:

http://archiv.ihned.cz/c1-63175720-vsechny-cesty-vedou-z-ciny

Z Číny po kolejích až do Pardubic [PDF; 2,11 MB]

http://www.dnoviny.cz/kombinovana-doprava/kontejnery-z-ciny-miri-do-cr-pres-rusko-ci-recko

 

 

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

eu

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Doprava.

Prioritní osa: 1

Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Specifický cíl 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy

Projekt MODERNIZACE PŘEKLADIŠTĚ KD ČERNÁ ZA BORY, REG.ČÍSLO: CZ.04.1.40/0.0./0.0./16_010/0000150, byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byla modernizace překladiště KD v Černé za Bory. Provedení stavebních prací, pořízení 2 terminálových překladačů,1 tahače, systému pro monitorování SPZ nákladních aut a přepravních jednotek.

Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6,170 00 Praha 7,IČ:65413865

Realizace:2018-2019

 

 

Kontakt: 

Terminál Pardubice 

Holandská 528 

533 01 Pardubice 4 

e-mail: pardubice@czechports.cz

tel.: +420 775 374 328