České přístavy, a.s. - České přístavy, a.s.
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.

České přístavy a.s.

clanky/pristavy-02Společnost se zabývá provozem veřejných přístavů a souvisejícími obchodními a technickými činnostmi. Vlastní lodní dopravu zabezpečuje rejdařství Českých přístavů, a.s., jak v zahraničních tak i ve vnitrostátních přepravách. Společnost také disponuje vlastní plavební flotilou. Komerční činnost se mnohdy prolíná s využitím pro rekreaci a vodní sporty.

České přístavy, a.s. provozují veřejné přístavy ve městech Praha, Mělník, Kolín, Ústí nad Labem (dceřinnou společností T-Port, spol. s r.o.), skladový areál Děčín a Předboj.V rámci komplexních logistických služeb společnost nabízí:

 • skladování v běžných skladech, pronájmy skladů a skladovacích ploch
 • city logistiku a distribuční systém
 • dopravu celovozových zásilek a kusových zásilek, informační servis
 • kontejnerovou přepravu v globálním měřítku včetně cílového zpracování kontejnerů
 • skladování, pakování, opravy a údržbu kontejnerů
 • překlady těžkých kusů (TK) a investičních celků (IC) až do váhy 350 tun včetně komplexních přeprav, exportu a importu IC
 • doprovodné logistické operace (balení zboží apod.)
 • komplexní řešení logistiky sypkých substrátů
 • přenos informací elektronickou cestou
 • logistické poradenství a projekty s využitím informačních systémů
 • lodní, železniční, silniční a kombinované přepravy, vnitrostátní i zahraniční lodní přepravy vlastními plavidly
 • provozování překladišť v Praze a na Labsko – vltavské vodní cestě
 • provádění vodních děl souvisejících s výstavbou a opravou vodních cest a údržbou jejich řečišť, dceřinnou společností C-Port, s r.o.
 • pronájem bytů a nebytových prostor v přístavu Holešovice a hausbótů v centru Prahy
 • pronájem pozemků ke komerčnímu využití v lokalitě Pardubicka a Kolínska i k případným záměrům bytové výstavby.