České přístavy, a.s. - Vnitrostátní rejdařství
České přístavy, a.s.Nabízené službyVnitrostátní rejdařství

Vnitrostátní rejdařství

České přístavy, a.s. provozuje vlastní vnitrostátní flotilu říčních plavidel skládající se z velkých nákladních tlačných dunů o tonáži 1 000 tun v počtu 9 plavidel, malých nákladních tlačných člunů o tonáži 500 tun v počtu 5 plavidel. Dále jsou to tlačné remorkéry typů TR 610 (1 remorkér), TR 400/500 (9 remorkérů), upravený nízkoponorový TR 801 (1 remorkér) a jeden přístavní TL (1 remorkér).

Disponujeme plovoucími jeřáby pro překlad plavidel v tuzemských relacích na přepravované substráty typu štěrkopísky, kámen a výkopky. Záměrem je pořízení nového pásového rypadla, čímž bude rozšířen sortiment námi nabízených služeb a zvýšena požadovaná přepravní a překladní kapacita v tuzemských relacích a projektech.

clanky/holesovice-02U většiny plavidel je již nainstalováno zařízení na měření spotřeby PHM a satelitní sledování polohy plavidla pomocí GPS. Všechny údaje jsou on-line přenášeny pomocí GPS k dalšímu zpracování. Instalace jsou připravovány i pro zbylá plavidla.

Tlačné remorkéry samotné, nebo případně s tlačnými čluny jsou používány pro:

  • přepravy plovoucích zařízení a plavidel, jak vlastních, tak i cizích zájemců o přepravy po všech splavných vnitrostátních vodních cestách Labe a Vltavy
  • přepravy výkopků a suti z měst na úložiště v povodí Labe a Vltavy
  • přepravy štěrkopísků na stavby
  • přepravy naplavenin ze dna řečišť
  • odstraňování nánosů ze dna řečiště na různých místech Labe a Vltavy dle potřeb zadavatele

Na lodním výtahu v Holešovicích jsou postupně prováděny podponorové opravy částí lodních trupů, výměny a opravy lodních šroubů a dýz, kontroly podponorových částí plavidel Českým lodním a průmyslovým registrem, Státní plavební správou apod. Dále nátěry o ošetření podponorových částí trupu.

Kontakt:

úsek vnitrostátního rejdařství
tel.:
+420 602 275 078