České přístavy, a.s. - Vnitrostátní rejdařství
České přístavy, a.s.Nabízené službyVnitrostátní rejdařství

Vnitrostátní rejdařství

České přístavy, a.s. provozuje vlastní vnitrostátní flotilu říčních plavidel skládající se z velkých nákladních tlačných dunů o tonáži 1 000 tun v počtu 5 plavidel, malých nákladních tlačných člunů o tonáži 500 tun v počtu 2 plavidel. Dále jsou to tlačné remorkéry typů TR 610 (1 remorkér), TR 400/500 (6 remorkérů).

Disponujeme plovoucími jeřáby pro překlad plavidel v tuzemských relacích na přepravované substráty typu štěrkopísky, kámen a výkopky. Plovoucí bagry jsou dále využívány na prohrábky říčních toků a na překlady materiálů z lodí na auta. Disponujeme také speciální plovoucí rampou pro nakládku materiálů přímo z nákladních aut do lodí. Plovoucí rampa je dimenzována pro využití nakládky auty s hmotností do 40t.  

Tlačné remorkéry samotné, nebo případně s tlačnými čluny jsou používány pro:

  • přepravy plovoucích zařízení a plavidel, jak vlastních, tak i cizích zájemců o přepravy po všech splavných vnitrostátních vodních cestách Labe a Vltavy
  • přepravy výkopků a suti z měst na úložiště v povodí Labe a Vltavy
  • přepravy štěrkopísků na stavby
  • přepravy naplavenin ze dna řečišť
  • odstraňování nánosů ze dna řečiště na různých místech Labe a Vltavy dle potřeb zadavatele
  • přepravy nadrozměrných kusů

Provozem lodního výtahu v Holešovicích jsou postupně prováděny podponorové opravy částí lodních trupů, výměny a opravy lodních šroubů a dýz, kontroly podponorových částí plavidel Českým lodním a průmyslovým registrem, Státní plavební správou apod.. Dále nátěry a ošetření podponorových částí trupu.

Kontakt:

úsek vnitrostátního rejdařství

tel.: +420 602 275 078

e-mail: kalista@czechports.cz

 

tel.: +420 730 591 523

e-mail: rataj@czechports.cz