České přístavy, a.s. - Zahraniční rejdařství
České přístavy, a.s.Nabízené službyZahraniční rejdařství

Zahraniční rejdařství

Aktuálně:
Pro přepravy do zahraničí jsou používána plavidla Apollo, Athéna a Labe 25. Jedná se o motorové nákladní lodě s výkonem 456 kW:

Apollo – typ 8 500 nosnost 1 004 tun; délka 71,50 m; šířka 9,34 m; max. ponor 240 cm
Athena typ 11 600 nosnost 1 174 tun; délka 79,97 m; šířka 9,35 m; max. ponor 240 cm
Labe 25 – typ 11 600 nosnost 1 165 tun; délka 79,90 m; šířka 9,20 m; max. ponor 240 cm

clanky/melnik-06Plavidly zahraničního rejdařství jsou pravidelně najížděny námořní přístavy Severního moře, Baltského moře a vnitrozemské přístavy Německa, Nizozemí a Belgie. Je však možné dopravovat zboží i do přístavů Švýcarska a Francie, a při využití kanálu Rýn-Mohan-Dunaj dále směrem do podunajských přístavů v Německu, Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Jedná se prakticky o přístavy ležící na všech evropských vodních cestách.

Do a ze zahraničí jsou přepravovány hromadné substráty, těžké a nadrozměrné kusy, investiční celky a kusové zásilky. Dále provádí zahraniční rejdařství přepravy KASK plavidel, plovoucích těles a strojů a sportovních plavidel v nákladním prostoru i vlečením za plavidlem.

Je samozřejmé, že velký podíl na přepravách mají těžké kusy a investiční celky, což vyplývá ze skutečnosti, že největší podíl na přepravách tohoto zboží má přístav Mělník s možností překladu a skladování těchto kusů, a s dlouholetou tradicí a dále také díky prověřeným a zajištěným trasám pro přepravu těchto nadrozměrných kusů z celé České republiky právě do přístavu České přístavy, a.s. Mělník. Tyto přepravy směřují dále zpravidla do států Beneluxu. Všechna tři plavidla mají nainstalován systém satelitního sledování pohybu pomocí GPS a přenosu dat přes GSM. Dále jsou vybavena měřícím zařízením spotřeby PHM, díky kterému je možné minimalizovat náklady na PHM, jejichž podíl na celkových nákladech je jedním z největších. I tyto údaje jsou přenášeny pomocí GSM, aby mohli být dále zpracovávány.

Na plavidle Apollo bylo instalováno dokormidlovací zařízení, které zajišťuje bezpečnost plavby a přepravy zboží. Do budoucna se plánuje převod tlačného remorkéru typu TR 610 s tlačnými duny TČ 1100 a TČ 500 taktéž na zahraniční relace.

Kontakt:

Přístav Mělník
Úsek zahraničního rejdařství

tel.: +420 606 817 701

e-mail: steker@czechports.cz