České přístavy, a.s. - Základní informace
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Základní informace

Základní informace

Údaje o firmě

Obchodní jméno: České přístavy, a.s.
Sídlo: Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7, Holešovice 
Právní forma: akciová společnost

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579

IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Pardubice č.ú. 2437914074/2700

Raiffeisenbank a.s., Praha č.ú. 5003011111/5500

KB Praha, č.ú. 13703071/0100

 

Zásady zpracování osobních údajů - České přístavy, a.s., T-Port, s.r.o., C-Port, s.r.o.