České přístavy, a.s. - Podnikatelská činnost
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Podnikatelská činnost

Podnikatelská činnost

České přístavy, a.s.

Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou činnosti a služby, spojené s provozem přístavů, komplexní logistické služby v oblastech lodní, železniční, silniční a kombinované přepravy a pronájmy ploch a budov. K nim se vztahují příslušná živnostenská oprávnění.

Dceřinné společnosti:clanky/pristavy-11

C-PORT, s r.o.

Provádění zvláštních služeb ve vnitrozemské vodní dopravě jako je provádění vodních děl na Labsko-vltavské vodní cestě nebo údržba a čištění vodních cest. Dále společnost podniká v oblasti stavebních odpadů, výkopové zeminy a podnájmů deponlí a skladových ploch pro odběr odpadů a prodej stavebních hmot.

T-PORT, spol. s r.o.

Společnost má od České přístavy, a.s. pronajaty přístavy Ústí nad Labem a Děčín. V rámci nich podniká ve stejném rozsahu jako České přístavy, a.s.