České přístavy, a.s. - Vztah k životnímu prostředí
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Vztah k životnímu prostředí

Vztah k životnímu prostředí

clanky/pristavy-15Společnost implementovala do své každodenní praxe Systém řízení životního prostředí dle ISO 14001 a striktním dodržováním tohoto systému dosáhla souladu obchodní činnosti s legislativou v oblasti životního prostředí, zlepšení vztahu s veřejností a státní správou. Snížení rizika ekologických havárií v rámci řízení obchodních operací dle směrnic tohoto systému, hospodárnější využití vstupních energií a řízení recyklace odpadů, přispívají k masivní úspoře nákladů, které zvyšují konkurenční výhody před společnostmi, které nemají systém řízení životního prostředí dle ISO 14001 do své praxe zaveden.