České přístavy, a.s. - Komunikace a odpovědnost vůči veřejnosti
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Komunikace a odpovědnost vůči veřejnosti

Komunikace a odpovědnost vůči veřejnosti

clanky/smichov-03České přístavy jsou zakládajícím členem Asociace pro rozvoj intermodální přepravy ARIP, členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem Českého plavebního a vodocestného sdružení a významné je i členství ve spolku Hafen Hamburg Marketing e.V. Společnost se řídí souborem pravidel, zakotvených v mezinárodních obchodních podmínkách INCOTERMS International commercial terms.

Společnost úzce spolupracuje se zainteresovanými partnery v oblasti vodní dopravy a kontejnerových přeprav, což přináší informovanost o aktuálních pozicích přepravců na trhu.