České přístavy, a.s. - Technický rozvoj
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Technický rozvoj

Technický rozvoj

clanky/pristavy-03Podstatou nové koncepce technického rozvoje je přeměna přístavů v logistická a přepravní centra. Předpoklady Českých přístavů pro zajištění komlexní obslužnosti zbožových produktů jsou dány jejich dobrou polohou, stávající a plánovanou vybaveností a v neposlední řadě též cílevědomým managementem nabízených služeb. Poskytování komplexních služeb má kromě nutnosti věcných investic do základního vybavení i svá další specifika, která spočívají například v celotýdenním nepřerušovaném odbavování zbožových produktů.

Dlouholetá praxe v nabízených službách a získané zkušenosti dávají záruku efektivity řízení, věcného a uvážlivého investování a bezchybné obchodní orientace na maximální uspokojení požadavků zákazníka.

PROJEKTY

Povodňová ochrana plavidel v přístavu Mělník - překladní zeď kontejnerového terminálu http://www.rvccr.cz/?s=2&m=11&sm=2&t=22, http://www.rvccr.cz/?s=2&m=11&sm=3&t=30

 

Prodloužení vlečkových kolejí

V roce 2009 byl v přístavu Mělník dokončen a uveden do provozu projekt „ Rozšíření terminálu kombinované dopravy“.

Projekt byl zrealizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti/ a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:

 • dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 6 784 567,66 Kč
 • dotace ze statního rozpočtu: 1 196 927,23 Kč

 

 

logo

 

V roce 2009 byla provedena modernizace plavidel Apollo a TR 31, spočívající v zabudování radarového zařízení do obou těchto plavidel. Obě akce proběhly v rámci Operačního programu Doprava za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu: 

 • plavidlo TR 31 - dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj = 126 255,00 Kč

                                   - dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč

 • plavidlo Apollo - dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj = 126 255,00 Kč

                                    - dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč

 

 

V říjnu 2010 byly dokončeny projekty ,,Remotorizace plavidla TR31 - pořízení nízko-emisních pohonných jednotek" a ,,Remotorizace plavidla TR436 - pořízení nízko-emisních jednotek". Oba projekty byly realizovány za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:

 

 • plavidlo TR 31 - dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj = 2 626 346,12 Kč

                                   - dotace ze státního rozpočtu: 463 472,85 Kč

 • plavidlo TR 436 - dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 661 214,41 Kč

                                     - dotace ze státního rozpočtu: 293 155,49 Kč

 

 

V roce 2011 došlo u plavidel zahraničního rejdařství k výměně podstatné části obšívky a to za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Doprava.

Jedná se o plavidla:

 • motorová nákladní loď APOLLO - dotace z ERDF = 1 515 227,00 Kč, dotace ze SR = 267 393,00 Kč
 • motorová nákladní loď ATHENA - dotace z ERDF = 1 663 084,50 Kč, dotace ze SR = 293 485,50 Kč
 • motorová nákladní loď LABE 25 - dotace z ERDF = 1 663 084,50 Kč, dotace ze SR = 293 485,50 Kč
 • tlačný člun TČ 1068 - dotace z ERDF = 1 433 593,00 Kč, dotace ze SR = 252 987,00 Kč

 

V roce 2011 byly na plavidlo TČ 1068 pořízeny odlehčené kryty nákladového prostoru, které podstatně rozšíří možnost využití plavidla k přepravě různých druhů materiálu. Touto úpravou získá plavidlo způsobilost k přepravě materiálu, který vlivem povětrnostních podmínek podléhá zkáze. Odlehčené kryty byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Doprava.

 • tlačný člun TČ 1068 - dotace z ERDF = 830 917,50 Kč, dotace ze SR = 146 632,50 Kč