České přístavy, a.s. - Vize do budoucna
České přístavy, a.s.České přístavy, a.s.Vize do budoucna

Vize do budoucna

Finanční a provozní síla společnosti České přístavy, a.s. vzrůstá. Společnost je schopna plnit, a také plní, své smluvní závazky a má přiměřeně vlastních prostředků jak pro rozvoj stávajících obchodních aktivit, tak i pro modernizaci své provozně technické základny. Společnost si je vědoma odpovědnosti k oboru své obchodní činnosti a proto vstupuje do společných projektů podnikání s významnými partnery z oblasti logistických služeb, což posiluje její významné postavení v intermodálně odbavovaných zbožových tocích, napojených na vodní a železniční dopravu.

clanky/komercni-vyuziti-05     clanky/pristavy-19