České přístavy, a.s. - Přístav Mělník
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Mělník

Přístav Mělník

 • Návazná doprava:
  Železniční, silniční, lodní

Pozemní část: 42 ha
Vodní plocha přístavního bazénu: 10,5 ha

 

Cenový předpis pro užívání přístavního území [PDF; 0,16 MB]

Provozní řád ČP a.s. [PDF; 0,52 MB]

Provozní řád přístavu Mělník [PDF; 7,37 MB]

přihláška s odhláškou plavidla [PDF; 0,43 MB]

Mapa přístavu Mělník č. 1 [PDF; 0,19 MB]

Mapa přístavu Mělník č. 2 [PDF; 0,19 MB]

Mapa přístavu Mělník č. 3 [PDF; 0,23 MB]

 

DSC_0237_1

Přístav Mělník je rozložen na pravém břehu řeky Labe od ř.km 0,7 do 3,0 s vjezdem do přístavních bazénů. Na nejníže položených pozemcích, situovaných v uvedeném rozmezí říčních kilometrů a ohraničených řekou Labe a inundační hrází jsou umístěny skladové objekty, komunikace, železniční vlečka, jeřábová dráha, manipulační plochy pro skladování zboží a kontejnerů. Ostatní výše položené pozemky jsou situovány na úrovni hladiny Q100. Přístav Mělník má statut veřejného přístavu s celoroční, časově neomezenou provozní dobou. Plní též funkci ochrannou pro obchodní a osobní lodě. Je hlavně určen pro překlad zboží mezi vodní, silniční a železniční dopravou. Rovněž slouží pro stání plavidel.

 

clanky/melnik-02Mezinárodní logistické centrum Mělník je důležitá křižovatka mezi různými druhy dopravy. Má vlastní říční přístav na soutoku řek Labe a Vltavy. Má vlastní tarifní železniční bod, včetně rozsáhlé železniční a vlečkové sítě a je napojeno na pražský silniční okruh dálnice D8 Praha Drážďany s velice dobrou přístupovou cestou, takže je zároveň ideální místo pro překlad těžkých a nadrozměrných kusů a investičních celků a to jak vzhledem ke své geografické poloze, tak vzhledem ke svému vybavení a možnostem. Je zde dostatečně velká plocha pro manipulace a složení nákladu, jeřáb s nosností 300 tun a překladní hráz uzpůsobená na nakládky těchto těžkých a nadrozměrných kusů. V přístavu jsou situovány provozní budovy se sociálním zařízením, administrativní budovy, skladové prostory, zpevněné manipulační plochy pro skladování kontejnerů, dílna na opravu techniky, železniční a silniční váha, dvě vrátnice, manipulační plocha těžkých kusů s jeřábem MKZ 3 000 s nosností 300 tun, jeřábové dráhy s přístavními portálovými jeřáby, kontejnerový jeřáb FAMAK s nosností 40 t, čerpací stanice Bencalor.

Je však samozřejmostí, že se zde překládají i ostatní druhy zboží. Například všechny druhy agrárních produktů, stavebniny a ostatní hromadné substráty volně ložené. Dále jsou to kusové zásilky, železo, chemické výrobky, ale také kontejnery, a mnohé další.

clanky/melnik-04

 

 

 

 

 

 

 

 

Plochy:

Většina zpevněných ploch je pronajata firmě Star Container s.r.o. a f. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., k manipulaci a skladování kontejnerů. Zbytek ploch je tvořen manipulačními, dopravními a parkovacími plochami.

DJI_0122_1_1

 

 

 

 

 

 

 

Polohy pro stání plavidel:

V době běžného provozu činí kapacita přístavu 37 poloh pro stání plavidel s kapacitou 71 plavidel. V době průchodu velkých vod a ledochodů činí kapacita přístavu 87 plavidel.

V přístavu mají plavidla možnost odebírat vodu a elektřinu.

 

Nabízené služby:

 • překlad těžkých kusů a IC, překlad kusového zboží, sypkých substrátů, kusových zásilek, železa a dal.
 • pronájem skladů a skladovacích ploch
 • kontejnerová logistika (překlad, skladování, pakování, opravy kontejnerů)
 • vnitrostátní a zahraniční lodní přepravy

Kontakt:

Přístav Mělník,
Celní ul., 276 01 Mělník 

Vedoucí provozu přístavu Mělník

tel.:    +420 315 643 204

Mobil: +420 602 448 303 

e-mail: Vedoucí provozu přístavu Mělník - suchitra@czechports.cz

 

 

Správa přístavu Mělník

tel.: +420 315 643 207

fax.: +420 315 643 507

e-mail: Přístavní správa - Přihlášky, Odhlášky plavidel - hendrichova@czechports.cz

Vedení přístavu 

e-mail: kancelář vedení přístavu - mackova@czechports.cz

 

PROJEKTY

Povodňová ochrana plavidel v přístavu Mělník - překladní zeď kontejnerového terminálu http://www.rvccr.cz/?s=2&m=11&sm=2&t=22, http://www.rvccr.cz/?s=2&m=11&sm=3&t=30

 

Prodloužení vlečkových kolejí

logo

V roce 2009 byl v přístavu Mělník dokončen a uveden do provozu projekt „Rozšíření terminálu kombinované dopravy“.

Projekt byl zrealizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti/ a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:

 • dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 6 784 567,66 Kč
 • dotace ze státního rozpočtu: 1 196 927,23 Kč
 • doplnění překladních mechanismů pro kombinovanou dopravu v přístavu Ústí n.L.: 2 135 000 Kč
 • doplnění překladních mechanismů na vlečce 'Vlečka - přístav Mělník': 8 690 000 Kč

 

Překladiště KD Mělník 

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ

Obr zek1

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Doprava.

Prioritní osa: 1

Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Specifický cíl 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy

Projekt Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník

Projekt Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník, č. projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000356, byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zprovoznění veřejného překladiště s otevřeným přístupem pořízením 2 kolejových portálových jeřábů v areálu veřejného přístavu Mělník. Součástí projektu je pořízení kamerového a integrovaného informačního systému. Příjemcem dotace a zároveň provozovatelem překladiště je společnost České přístavy, a.s.

Všeobecné podmínky překladiště Mělník, ceníky:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ DOPRAVY PŘEKLADIŠTĚ KD MĚLNÍK - od 13.7.2023

DOPLŇKOVÝ CENÍK PŘEKLADIŠTĚ KD MĚLNÍK OD ÚNORA 2024

CENÍK PŘEKLADIŠTĚ KD MĚLNÍK OD ÚNORA 2024

CENÍK LAST MILE OD ÚNORA 2024

Provozovatel překladiště upozorňuje, že v rámci přístupu železničních dopravců k terminálu musí mít železniční dopravci s provozovatelem překladiště uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce, jejíž vzor je dostupný níže. Podle této smlouvy je dopravce mimo jiné hradit provozovateli překladiště smluvní poplatek za užití kolejí vlečky.

Smlouva o PDD vzorová Mělník [DOC; 0,13 MB]

IMG_E0298_1

Kontakt:

Přístav Mělník - vedoucí terminálu:
tel.:
+420 607 084 312

e-mail: vasko@czechports.cz

clanky/melnik-05

 

Překladní logistika

Překladní technologie:
Jeřáb MKZ 3 000 max. nosnost 300 t
Mobilní jeřáb MKD 504, max. nosnost 50 t
2 x kolejový jeřáb EDK 80 max. nosnost 20 t
portálový jeřáb E 15 max. nosnost 8 t
překladní plocha těžkých kusů a IC 5 400 m²

Kontakt:

Přístav Mělník
Úsek překladní logistiky, logistika sypkých substrátů
tel.:
+420 315 643 105, +420 602 626 976
fax.:
+420 315 643 303

e-mail: lopkova@czechports.cz

 

Vnitrostátní rejdařství

České přístavy, a.s. provozuje vlastní vnitrostátní flotilu říčních plavidel skládající se z velkých nákladních tlačných dunů o tonáži 1 000 tun v počtu 9 plavidel, malých nákladních tlačných člunů o tonáži 500 tun v počtu 5 plavidel. Dále jsou to tlačné remorkéry typů TR 610 (1 remorkér), TR 400/500 (9 remorkérů), upravený nízkoponorový TR 801 (1 remorkér) a jeden přístavní TL (1 remorkér).

 

clanky/melnik-07Disponujeme plovoucími jeřáby pro překlad plavidel v tuzemských relacích na přepravované substráty typu štěrkopísky, kámen a výkopky. Záměrem je pořízení nového pásového rypadla, čímž bude rozšířen sortiment námi nabízených služeb a zvýšena požadovaná přepravní a překladní kapacita v tuzemských relacích a projektech.

U většiny plavidel je již nainstalováno zařízení na měření spotřeby PHM a satelitní sledování polohy plavidla pomocí GPS. Všechny údaje jsou on-line přenášeny pomocí GPS k dalšímu zpracování. Instalace jsou připravovány i pro zbylá plavidla.

 

 

V roce 2013 byla u pěti plavidel vnitrostátního rejdařství provedena modernizace, spočívající ve výměně podstatné části obšívky. Tato modernizace se uskutečnila za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu doprava.

Jedná se o tato plavidla:

 • Tlačný remorkér TR 424: dotace z ERDF = 587 467,00 Kč, dotace ze SR = 103 671,00 Kč
 • Tlačný remorkér TR 548: dotace z ERDF = 244 877,00 Kč, dotace ze SR = 43 214,00 Kč
 • Tlačný člun TC 585:         dotace z ERDF = 236 901,00 Kč, dotace ze SR = 41 806,00 Kč
 • Tlačný člun TC 1043:       dotace z ERDF = 3 163 234,00 Kč, dotace ze SR = 558 218,00 Kč
 • Tlačný člun TC 1044:       dotace z ERDF = 3 317 089,00 Kč, dotace ze SR = 585 369,00 Kč
 •  

V roce 2015 byla u tří plavidel vnitrostátního rejdařství provedena modernizace, spočívající ve výměně podstatné části obšívky. Tato modernizace se uskutečnila za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu doprava.

 • Modernizace plavidla TC 587 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna dna nákladového prostoru, výše dotace EU+SR = 466 265 Kč
 • Modernizace plavidla TC 1045 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky, výše dotace EU+SR = 3 154 064 Kč
 • Modernizace plavidla TR 436 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky, výše dotace EU+SR = 414 074 Kč

 

Tlačné remorkéry samotné, nebo případně s tlačnými čluny jsou používány pro:

 • přepravy plovoucích zařízení a plavidel, jak vlastních, tak i cizích zájemců o přepravy po všech splavných vnitrostátních vodních cestách Labe a Vltavy
 • přepravy výkopků a suti z měst na úložiště v povodí Labe a Vltavy
 • přepravy štěrkopísků na stavby
 • přepravy naplavenin ze dna řečišť
 • odstraňování nánosů ze dna řečiště na různých místech Labe a Vltavy dle potřeb zadavatele

Na lodním výtahu v Holešovicích jsou postupně prováděny podponorové opravy částí lodních trupů, výměny a opravy lodních šroubů a dýz, kontroly podponorových částí plavidel Českým lodním a průmyslovým registrem, Státní plavební správou apod. Dále nátěry o ošetření podponorových částí trupu.

Kontakt:

úsek vnitrostátního rejdařství
tel.:
+420 602 275 078

e-mail:  kalista@czechports.cz

 

Skladová logistika

Úsek skladové logistiky Mělník se zabývá především skladováním nejrůznějších druhů komodit. Výjimkou však není ani skladování obtížně manipulovatelného a nadrozměrného zboží.

Přehled rizik na pracovišti společnosti České přístavy, a.s. v areálu přístavu Mělník [PDF; 2,63 MB]

Pokyny pro návštěvy Přístav Mělník [PDF; 0,3 MB]

Pokyny pro řidiče Přístav Mělník [PDF; 0,3 MB]

K dispozici jsou následující skladové prostory:

clanky/melnik-08Sklad Č. 1 skladovací plocha s drátkobetonovou podlahou o rozloze 2 840 m². Sklad je vybaven z obou stran nakládací rampou a přilehlými kolejemi, což umožňuje nakládku a vykládku z kamionů i železničních vozů. Z jedné strany je rovněž přístupný pro lodě z říčního bazénu a je tak možno provádět vykládku kusového zboží z lodí přímo do skladu. Uvnitř skladu je umístěn rovněž mostový jeřáb o nosnosti 10 tun, který přesahuje z obou stran nad přilehlé koleje. Sklad je též přizpůsoben i nakládání sypkého zboží z big bagů do silničních nebo železničních cisteren. Je využíván především ke skladování nejrůznějších druhů kusového zboží a strojního zařízení.

Sklad Č. 9 skladovací plocha s drátkobetonovou podlahou o rozloze 1 350 m². Sklad je vybaven nakládací rampou pro nakládku a vykládku z kamionů a kontejnerů. Je využíván hlavně ke skladování kusového zboží různých komodit.

Sklad Č. 10 skladovací plocha s betonovou podlahou o rozloze 2 000 m². Sklad je vybaven z obou stran nakládací rampou. Z jedné strany jsou přilehlé vlečkové koleje a vodní tok Labe. Jak z předešlého vyplývá, je možno tento sklad používat pro manipulaci a skladování kusového zboží a to v návaznosti na všechny druhy dopravy. Sklad je rovněž vybaven speciálním zařízením na překládku sypkého zboží z big bagů do železničních i silničních cisternových vozidel.

Sklad Maglička skladová plocha s asfaltovou podlahou o rozloze 3 280 m². Sklad je rozdělen na tři skladové lodě, které jsou vybaveny mostovými jeřáby o jednotlivé nosnosti 5 tun. Sklad je průjezdný pro silniční i železniční vozidla, jejichž nakládku nebo vykládku lze provádět přímo uvnitř skladu. Je vhodný pro skladování zejména výrobků ocelářského průmyslu jako např. ocelových profilů, tabulových plechů, plechů ve svitcích, rour a strojního zařízení. Je rovněž využíván k manipulaci a uskladnění konstrukcí, těžkých kusů, žuly, mramoru apod.

clanky/melnik-09Dále disponujeme několika menšími sklady pro kusové zboží o rozloze 300 – 500 m2.

Pro skladování těžkých a nadrozměrných zásilek je k dispozici betonová skladová plocha o rozloze cca 20 000 m².

V návaznosti na skladování výše zmíněného zboží, provádíme celou škálu služeb s tím souvisejících. Jde zejména o nakládku a vykládku zboží z a do všech dopravních prostředků, včetně jejich upevnění, signování, vystavování průvodních dokladů apod.

Samozřejmostí je provádění skladové evidence, inventarizace zboží, vystavování dokumentace k příchozím a odchozím zásilkám, fotodokumentace a škodní zápisy u případných poškozených nebo vadných zásilek, paletování a foliování zboží a další služby dle konkrétních potřeb a přání zákazníků. Kromě služeb, které zde již byly zmíněny, zajišťujeme veškeré druhy přeprav (silniční, železniční, námořní, říční a multimodální).

Kontakt

Přístav Mělník,
Úsek skladové logistiky
tel.:
+420 315 643 101, 105, 102, +420 731 675 064        
fax.: +420 315 643 104

e-mail: nemec@czechports.cz, waltrova@czechports.cz lopkova@czechports.cz

 

Kontejnerová logistika

Nabízí skladování a přepravy kontejnerů včetně návazných služeb (pakování, opravy, údržba).

Významnou součástí naší práce jsou překlady zboží z/do všech druhů 20' a 40' kontejnerů.

Tyto překlady je možné rozčlenit na dvě základní skupiny. V prvním případě se jedná o vy/naložení zboží, které je skladováno v našich skladech, v druhém pak o zboží, které je k nám dopraveno pouze za účelem vy/naložení do kontejnerů. Zabýváme se nejen běžných paletovým zbožím, ale také těžko manipulovatelnými zásilkami. Nedílnou součástí této činnosti je zajištění správného upevnění a zajištění zboží proti jeho poškození během následné přepravy. Tzn. zajištění upevňovacího materiálu, které odpovídá povaze a charakteru zboží, v případě nutnosti zajišťujeme tepelné ošetření dřeva ( fumigace ) a s tím související vystavení Phytosanitary certifikátu.

V přístavu Mělník je rovněž vybudován kontejnerový terminál o celkové rozloze cca 80 000 m².

Na tomto terminálu jsou denně zpracovávány příchozí a odchozí přímé kontejnerové vlaky s určením jednak do západoevropských přístavů Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg a jednak na východ a jih Evropy s určením do Bratislavy, Budapešti a Koperu.

Kromě těchto hlavních zahraničních přepravních proudů jsou též zpracovávány některé tuzemské relace.

clanky/melnik-11Perspektiva rozšíření je až na konečnou rozlohu cca 220 000 m². Pro pracovníky terminálu je rovněž vybudováno technicko-administrativní zázemí a pro řidiče zajišťující svoz a rozvoz kontejnerů jsou k dispozici odstavné a parkovací plochy.

Kontakt

Přístav Mělník, Úsek kontejnerové logistiky
tel.: +420 315 643 101, 102
fax.: +420 315 643 104

e-mail: nemec@czechports.czwaltrova@czechports.cz