České přístavy, a.s. - Přístav Praha Radotín
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Praha Radotín

Přístav Praha Radotín

clanky/radotin-01Levý břeh Berounky v 0,65 – 1,2 říčním kilometru.
Pozemní část 2 ha, vodní plocha přístavního bazénu 1,6 ha.

 

Cenový předpis pro užívání přístavního území [PDF; 0,16 MB]

Ohláška připlutí plavidla do veřejného přístavu a vyplutí plavidla z veřejného přístavu [PDF; 56 KB]

vyplněnou ohlášku lze zaslat elektronicky na email: steyrer@czechports.cz, stranik@czechports.cz, předat osobně v kanceláři přístavní správy nebo zaslat na adresu České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7.

Obchodní Činnost:

  • překlad sypkých substrátů
  • pronájem kanceláří, dílenských prostor, krytých i volných skladovacích ploch
  • tři vodní překladní polohy
  • jeřáb o nosnosti 10 t

Radotín

Přístav Praha Radotín, nacházející se na levém břehu Berounky v říčním km 0,65 – 1,2, je určen pro obchodní a překladní činnost s návaznou silniční a lodní dopravou. Tento přístav je veřejným přístavem s celoroční, časově neomezenou provozní dobou, pozemní část přístavu má plochu 2 ha, přilehlá vodní část 1,6 ha.

Objekty:

V přístavu je situována provozní budova s kancelářemi, provozním, dílenským, skladovým a sociálním zázemím, garáže pro nákladní automobily, vrátnice se silniční váhou, jeřábová dráha s portálovým jeřábem, čerpací stanice Bencalor

clanky/radotin-02Volné kapacity k pronájmu:

  • kanceláře se sociálním zařízením aj. příslušenstvím v 1. patře provozní budovy o výměře 380 m²
  • kancelář ve vrátnici o výměře 9 m²
  • 300 m² zpevněné plochy

Plochy:

Většina zpevněných ploch v přístavu je pronajata firmě Vlk, která je používá jako složiště stavebního materiálu a sypkých substrátů (štěrkopísky, kamenivo, výkup sutí). Zbytek ploch je tvořen manipulačními a dopravními plochami, na ploše podél přístavní hrany je situována jeřábová dráha rejdařství, na níž se překládají sypké materiály i kusové zboží.

clanky/radotin-04Podél přístavní hrany je k dispozici celkem 6 poloh pro velká plavidla (resp. více poloh pro malá plavidla), z toho 3 polohy jsou překladní, 2 odstavné a I slouží pro čerpání vody. Přístav je vybaven přípojkou elektřiny pro lodě.

Výhled:

Přístav Praha Radotín bude mít do budoucna charakter nákladního/obchodního přístavu. Budou zde dále rozvíjeny podmínky pro alternativní zásobování města nákladní vodní dopravou, zejména pro multimodální způsoby dopravy (city logistika), které jsou šetrné k životnímu prostředí, ekonomicky efektivní a nezpůsobují vznik negativních externalit (smog, dopravní kolony, atd.). Přístav Praha – Radotín je součástí Vltavské vodní cesty, zahrnuté do sítě TEN-T, a v souladu s  hlavními cíli nařízení TEN-T a AGN musí být rozvíjen jako přístav poskytující široké spektrum překladních, logistických a souvisejících služeb.

 

Kontakt:

Přístav Radotín, Výpadová ul., 150 00 Praha 5

Provoz přístavu
Tel.:
+420 257 321 806, 
Fax: +420 257 312 227

e-mail:  stranik@czechports.cz

 

Stavebniny, písky, štěrky, doprava, zemní práce

VLK s.r.o., tel.: +420 257 941 323, email: info@vlkdoprava.cz