České přístavy, a.s. - Přístav Kolín
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Kolín

Přístav Kolín

clanky/kolin-01Levý břeh Labe, v 920,9-922,01 říčním kilometru.
Pozemní část 6,8 ha.

 

Cenový předpis pro užívání přístavního území [PDF; 0,16 MB]

Dopravně provozní řád přístavu Kolín - účinnost od 15.11.2019 [PDF; 2,62 MB]

Provozní řád Kolín [PDF; 0,22 MB]

Provozní řád ČP [PDF; 0,52 MB]

Přihláška s odhláškou pro přístav Kolín 2019 [XLSX; 0,03 MB]

Vnitřní předpis o provozování dráhy Kolín od 25.10.2019 [PDF; 4,2 MB]

Obchodní činnost:

  • možnost překládky sypkých substrátů a kusového zboží na dvou lodních polohách , vagon – loď – auto
  • uskladnění na zpevněné nebo nezpevněné ploše
  • pronájem kanceláří, skladů s přístupovou rampou
  • napojení na silnici a železniční vlečku 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

EU

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti Evropských strukturálních a
investičních fondů - Operační program Doprava.

Prioritní osa: 1

Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Specifický cíl 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy

Výstavba překladiště KD Kolín reg.číslo: CZ.04.1.40/0.0/16_0100/0000149
Předmětem projektu byla rekonstrukce kolejové vlečky v délce 683 m a pořízení dvou terminálových překladačů o nosnosti 45 t vybavených tzv. kombispreadem a dvou terminálových tahačů.
Realizace: 2018-2019
Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, IČ 654 138 65

Doplnění překladiště KD Kolín reg.číslo: CZ.04.1.40/0.0/18_066/0000357
V rámci projektu bude :
- vybudována manipulační a skladovací plocha
- rekonstruována manipulační plocha mezi překládkovými kolejemi č.1 a č.2
- provedena rekonstrukce koleje č. 2a v žkm 0,217438 – 0,102977
- pořízen kamerový a informační systém překladiště
Realizace: 2018-2019
Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, IČ 654 138 65

Kontakt:

Přístav Kolín 
U přístavu 628, 280 00 Kolín

Provoz přístavu

tel.: +420 321 726 255; mob.: +420 602 612 155 
fax.: +420 321 726 255                                     

e-mail: hercik.kolin@czechports.cz