České přístavy, a.s. - Přístav Kolín
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Kolín

Přístav Kolín

clanky/kolin-01Levý břeh Labe, v 920,9-922,01 říčním kilometru. Pozemní část 6,8 ha.

Adresa přístavu:

Přístav Kolín 
U přístavu 628, 280 00 Kolín

Správa přístavu, přihlášky/odhlášky plavidel:

mob.: +420 602 612 155, e-mail: hercik@czechports.cz

 

Cenový předpis pro užívání přístavního území [PDF; 0,16 MB]

Dopravně provozní řád přístavu Kolín, účinnost od 01.01.2022 [PDF; 3,63 MB]

Provozní řád Kolín [PDF; 0,22 MB]

Provozní řád ČP [PDF; 0,52 MB]

Přihláška s odhláškou pro přístav Kolín 2019 [XLSX; 0,03 MB]

Vnitřní předpis na vlečce Kolín s účinností od 1.10.2021 [PDF; 8,33 MB]

Obchodní činnost:

  • možnost překládky sypkých substrátů a kusového zboží na dvou lodních polohách , vagon – loď – auto
  • uskladnění na zpevněné nebo nezpevněné ploše
  • pronájem kanceláří, skladů s přístupovou rampou
  • napojení na silnici a železniční vlečku 

 

Překladiště kombinované dopravy Kolín_______________________________

Provozovatel překladiště: T-PORT, spol. s r.o.
se sídlem Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 65413865, DIČ: CZ 65413865

Dispečer překladiště KD Kolín: Jan Plášil, tel. +420 734 529 905, kolin@czechports.cz
Kontaktní osoba: Josef Luňák, vedoucí terminálu tel. +420 775 374 328, lunak@czechports.cz

Bližší informace, včetně Všeobecných podmínek provozu, ceníku a popisu zařízení služeb: http://www.terminalytport.cz/

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

EU

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Doprava.


Prioritní osa: 1

Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Specifický cíl 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy

 

Výstavba překladiště KD Kolín

evidenční číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000149
Předmětem projektu byla rekonstrukce kolejové vlečky v délce 683 m a pořízení dvou terminálových překladačů o nosnosti 45 t vybavených tzv. kombispreadem a dvou terminálových tahačů.


Realizace: 2018-2019
Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, IČ 654 138 65

 

koleje 1 koleje 2 koleje 3

Doplnění překladiště KD Kolín

evidenční číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000357
V rámci projektu byla vybudována manipulační a skladovací plocha, byla provedena rekonstrukce manipulační plochy mezi překládkovými kolejemi č. 1 a č.2, byla provedena rekonstrukce vlečkové koleje č. 2a v délce cca 115 m a pořízen kamerový a informační systém pro bezpečný a efektivní provoz překladiště.

Realizace: 2018-2019
Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, IČ 654 138 65

 

Obr zek8

Obr zek9 Obr zek10 Obr zek12

Dokončení překladiště KD Kolín

evidenční číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000476
Obsahem projektu je vybudování manipulačních a skladovacích ploch, vybudování komunikací, modernizace a zkapacitnění vlečkových kolejí. Dojde také k rozšíření technické infrastruktury překladiště o čerpací stanici a kamerový systém. Bude pořízen 1 ks terminálového překladače o nosnosti 45 t a 2 ks podvalníkových návěsů pro kontejnery. 

 

Realizace: 2019-2022

Příjemce dotace: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, IČ 654 138 65