České přístavy, a.s. - Společnost C-Port, s.r.o.
České přístavy, a.s.PřístavySpolečnost C-Port, s.r.o.

Společnost C-Port, s.r.o.

clanky/C-Port-01Činnost společnosti je zaměřena na provádění vodních děl na splavném úseku vodní cesty Labe a Vltavy a na zajišťování přepravy a likvidace výkopových materiálů ze stavebních akcí ležících v dosahu vodní cesty.

Vodní dna

  • obsahem realizace vodních děl je především provádění údržby vodních cest
  • dále je společnost zaměřena na provádění odstraňování povodňových nánosů z koryt řek
  • společnost rovněž provádí opravy a výstavbu břehových opevnění plavebních kanálů a břehů splavných řek

Přeprava a likvidace výkopových materiálů

  • jedná se o zakázky při výstavbě vodních děl jako jsou například plavební komory, nábřežní zdi, opěrné zdi a jiné plavební objekty
  • dále se jedná o zakázky související s vodní částí silničních a železničních mostů
  • součástí prací je rovněž provádění přeprav ze staveb ležících v dosahu vodní cesty a přístavů

Při provádění své činnosti využívá společnost především kapacit společnosti České přístavy, a.s. jako jsou plavidla, plovoucí jeřáby a plovoucí bagry. Doplňkově dle potřeby spolupracuje společnost i s firmami , které vlastní speciální techniku pro podvodní části říčních koryt jako jsou podvodní dozery Komatsu.

clanky/C-Port-02Společnost realizovala od roku 2002 řadu takzvaných povodňových prohrábek od získání zakázky až po jejich předání zadavateli jak na Vltavě tak také na Labi.

Společnost se rovněž podílela na významných stavebních akcích v Praze, výstavbě obchodního centra Palládium na Praze 1 a výstavbě obchodně bytového komplexu Prague Marina v Holešovicích.

Kontakty:

Společnost C-PORT, s. r. o.
Tel.: +420 315 643 501 
Fax.: + 420 220 802 498