České přístavy, a.s. - Objekty pro komerční využití
České přístavy, a.s.PronájmyObjekty pro komerční využití

Objekty pro komerční využití

Prague Marina navazuje na současnou oblast holešovické městské zástavby.
V rámci nové výstavby jsou zachovány stávající památkově chráněné objekty, které pak budou využity v dalších fázích projektu plánované výstavby běžné moderní infrastruktury jako kancelářské a obchodní prostory, restaurace, kavárny a případná centra pro zábavu a sport .

Ke komerčnímu využití nabízíme historické objekty v centru bytové zóny Prague Marina.

Bez n zvu 2Jedná se o historické budovy č.p. 1059, 1060 a č.p. 789, bezprostředně navazující na budovaný projekt Prague Marina a PM Office One.

Ojedinělá tvář historické budovy č.p. 1059 je dominantou lokality a tato stavba je stejně tak jako historický objekt č.p. 1060 a 789 předurčena ke komerčnímu využití v souladu s potřebami a nároky obytné zóny Prague Marina.

V současné době probíhá rekonstrukce historické budovy č.p. 1059, její střední části, a přilehlých křídel, původně skladů. Projekt počítá s jejím využitím pro pivovar městského typu s restaurací. U budov č.p. 1060 a 789 byla provedena rekonstrukce pláště a střechy. U rekonstrukce vnitřního uspořádání bude přihlédnuto k potřebám nového nájemníka.

 

Celé území je chráněno proti povodni do úrovně přesahující hladinu vody z povodní r. 2002.

V případě zájmu využít budovy k pronájmu v jiném než původně plánovaném komerčním záměru, je možná dohoda po konzultaci.  

 

V případě zájmu o bližší informace a cenové specifikace prosím kontaktujte:

České přístavy, a.s.

Tel: +420 220 800 119

+420 602 275 089, +420 737 624 368

zakora@czechports.cz, teisler@czechports.cz

 

V současné době jsou všechny historické budovy pronajaty.