České přístavy, a.s. - Přístav Ústí nad Labem
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Ústí nad Labem

Přístav Ústí nad Labem České přístavy, a.s., T-Port spol. s r.o.

GMP Standard Czech 2_1

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky provozu překladiště

Levý břeh Labe, v 761,10 - 764,60 říčním kilometru.

clanky/usti-02Pozemní část 32 ha, vodní plocha přístavního bazénu 6 ha.

 

Provozní řád

Cenový předpis pro užívání přístavního území 

Podmínky provozu překladiště KD s otevřeným přístupem Ústí n. L. [PDF; 0,76 MB]

Ceník překladiště KD Ústí n. L. [PDF; 0,18 MB]

Provozovatelem pozemní části veřejného přístavu Ústí nad Labem v souladu s § 2 písm.g) a § 6 zákona č. 114/1995 o vnitrozemské plavbě jsou společnosti České přístavy, a.s. a T-Port, spol. s r.o.

Přístav je jako součást Labské vodní cesty zařazen do systému transevropsky nejdůležitějších cest dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) - nařízení TEN -T.

Drážní vlečka přístavu je napojena na IV. Tranzitní železniční koridor probíhající v těsné blízkosti přístavu. Koridor je dle evropských Dohod AGC a AGTC součástí mezinárodních magistrál a nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektů.

Silniční napojení přístavu je krátké a rychlé silnicí 1. třídy I/62 přes dálniční přivaděč k dálnici D8 v Ústí n.L. na evropskou dálniční síť.

 

Obchodní činnost:

 • překlad zboží z a na plavidla, silniční vozidla a železniční vagóny pomocí jeřábů a ostatní manipulační techniky (paletizované zboží, sypké substráty-agroprodukty a nerosty, tyčová ocel, tabulový plech, ocelové svitky, kusové zboží)
 • překlad těžkých kusů
 • nakládka a vykládka ucelených vlaků se sypkými substráty
 • vypakování kontejnerů
 • skladování sypkých substrátů (agroprodukty a nerosty)
 • pronájem zpevněných a nezpevněných ploch
 • pronájem skladů, kanceláří
 • celní a spediční služby

Technické parametry přístavu: 

 • kryté sklady 7 300 m²
 • jeřáby 36 t, 8,0 t, VZV 18 t
 • nezpevněné plochy 15 ha

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ

Obr zek1

 

 

 

 

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Doprava.

Prioritní osa: 1

Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Specifický cíl 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy

Výstavba překladiště KD Ústí nad Labem

evidenční číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000475
Cílem projektu je vybudovat nové překladiště KD v areálu veřejného přístavu Ústí nad Labem. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením a modernizací vlečkové koleje, pořízením 2 terminálových překladačů, vybudováním manipulačních a skladovacích ploch a pořízením kamerového a informačního systému.

Příjemce dotace: České přístavy, a.s. Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7, IČ: 452 74 592

IMG 20231124 WA0013_1 IMG 20231124 WA0020_1

Kontakt :

Přístav Ústí n.L. České přístavy, a.s., T- Port. s r.o.

Přístavní 432/8
400 07 Ústí nad Labem

tel.: +420 602 125 745

e-mail: pardubsky@czechports.cz

 

Obchodní oddělení

tel.: +420 606 817 701

e-mail: steker@czechports.cz

 

Provozně-ekonomické oddělení

tel.: +420 602 160 723

e-mail: krehlikova@czechports.cz


Obr. Sila agroproduktu 778 Za 769 padni 769 pr 780 i 769 stav_1_1 Obr. skladova 769 ni 769 agroproduktu 778 _1 Obr. Skladovaci 769 hala Ganz_1