České přístavy, a.s. - Kontejnerová logistika
České přístavy, a.s.Nabízené službyKontejnerová logistika

Kontejnerová logistika

Kontejnerová logistika

Vážení v přístavu Mělník 
Vážení - VGM [PDF; 0,95 MB] 

 

Nabízíme skladování a přepravy kontejnerů včetně návazných služeb (pakování, opravy, údržba).

Významnou součástí naší práce jsou překlady zboží z/do všech druhů 20' a 40' kontejnerů.

clanky/melnik-10Tyto překlady je možné rozčlenit na dvě základní skupiny. V prvním případě se jedná o vy/naložení zboží, které je skladováno v našich skladech, v druhém pak o zboží, které je k nám dopraveno pouze za účelem vy/naložení do kontejnerů. Zabýváme se nejen běžných paletovým zbožím, ale také těžko manipulovatelnými zásilkami. Nedílnou součástí této činnosti je zajištění správného upevnění a zajištění zboží proti jeho poškození během následné přepravy. Tzn. zajištění upevňovacího materiálu, které odpovídá povaze a charakteru zboží, v případě nutnosti zajišťujeme tepelné ošetření dřeva (fumigace) a s tím související vystavení Phytosanitary certifikátu

V přístavu Mělník je rovněž vybudován kontejnerový terminál o celkové rozloze cca 80 000 m².

Na tomto terminálu jsou denně zpracovávány příchozí a odchozí přímé kontejnerové vlaky s určením jednak do západoevropských přístavů Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg a jednak na východ a jih Evropy s určením do Bratislavy, Budapešti a Koperu.

clanky/melnik-11Kromě těchto hlavních zahraničních přepravních proudů jsou též zpracovávány některé tuzemské relace.

Perspektiva rozšíření je až na konečnou rozlohu cca 220 000 m². Pro pracovníky terminálu je rovněž vybudováno technicko-administrativní zázemí a pro řidiče zajišťující svoz a rozvoz kontejnerů jsou k dispozici odstavné a parkovací plochy.

Specifikace [PDF; 0,78 MB]

Kontakt

Přístav Mělník, Úsek kontejnerové logistiky
tel.: +420 315 643 101, 102
fax.: +420 315 643 104