České přístavy, a.s. - Přístav Mělník
České přístavy, a.s.Nabízené službySkladováníPřístav Mělník

Přístav Mělník - skladovací plochy

clanky/melnik-08Skladová logistika

Skladová logistika Mělník se zabývá především skladováním nejrůznějších druhů komodit, včetně nebezpečného zboží. Výjimkou však není ani skladování obtížně manipulovatelného a nadrozměrného zboží.

K dispozici jsou následující skladové prostory:

Sklad Č. 1 skladovací plocha s drátkobetonovou podlahou o rozloze 2 840 m². Sklad je vybaven z obou stran nakládací rampou a přilehlými kolejemi, což umožňuje nakládku a vykládku z kamionů i železničních vozů. Z jedné strany je rovněž přístupný pro lodě z říčního bazénu a je tak možno provádět vykládku kusového zboží z lodí přímo do skladu. Uvnitř skladu je umístěn rovněž mostový jeřáb o nosnosti 10 tun, který přesahuje z obou stran nad přilehlé koleje. Sklad je též přizpůsoben i nakládání sypkého zboží z big bagů do silničních nebo železničních cisteren. Je využíván především ke skladování nejrůznějších druhů kusového zboží a strojního zařízení.

Sklad Č. 9 skladovací plocha s drátkobetonovou podlahou o rozloze 1 350 m². Sklad je vybaven nakládací rampou pro nakládku a vykládku z kamionů a kontejnerů. Je využíván hlavně ke skladování kusového zboží různých komodit.

Sklad Č. 10 skladovací plocha s betonovou podlahou o rozloze 2 000 m² Sklad je vybaven z obou stran nakládací rampou. Z jedné strany jsou přilehlé vlečkové koleje a vodní tok Labe. Jak z předešlého vyplývá, je možno tento sklad používat pro manipulaci a skladování kusového zboží a to v návaznosti na všechny druhy dopravy. Sklad je rovněž vybaven speciálním zařízením na překládku sypkého zboží z big bagů do železničních i silničních cisternových vozidel.

Sklad Maglička skladová plocha s asfaltovou podlahou o rozloze 3 280 m² Sklad je rozdělen na tři skladové lodě, které jsou vybaveny mostovými jeřáby o jednotlivé nosnosti 5 tun. Sklad je průjezdný pro silniční i železniční vozidla, jejichž nakládku nebo vykládku lze provádět přímo uvnitř skladu. Je vhodný pro skladování zejména výrobků ocelářského průmyslu jako např. ocelových profilů, tabulových plechů, plechů ve svitcích, rour a strojního zařízení. Je rovněž využíván k manipulaci a uskladnění konstrukcí, těžkých kusů, žuly, mramoru a pod.

clanky/melnik-09Dále disponujeme několika menšími sklady pro kusové zboží o rozloze 300 – 500 m2

Pro skladování těžkých a nadrozměrných zásilek je k dispozici betonová skladová plocha o rozloze cca 20 000 m²

V návaznosti na skladování výše zmíněného zboží, provádíme celou škálu služeb s tím souvisejících. Jde zejména o nakládku a vykládku zboží z a do všech dopravních prostředků, včetně jejich upevnění, signování, vystavování průvodních dokladů apod.

Samozřejmostí je provádění skladové evidence, inventarizace zboží, vystavování dokumentace k příchozím a odchozím zásilkám, fotodokumentace a škodní zápisy u případných poškozených nebo vadných zásilek, paletování a foliování zboží a další služby dle konkrétních potřeb a přání zákazníků. Kromě služeb, které zde již byly zmíněny, zajišťujeme veškeré druhy přeprav (silniční, železniční, námořní, říční a multimodální).

Kontakt

Přístav Mělník,
Úsek skladové logistiky
tel.:
+420 315 643 101 , 105
fax.: +420 315 643 104